wiki:owncloud_bfp – utworzono

wpis w: Baszarek, Najnowsze odcinki | 0

Owncloud i Brute-Force Protection

Po zainstalowaniu rozszerzenia Brute-Force Protection nie ma jak zdjąć banów, ponieważ rozszerzenie nie posiada takiej funkcjonalności. Poniżej skrypt Basha, który usuwa bany zapytaniami do bazy. Należy w nim poprawić:

nazwę bazy ownclouda i przedrostek tabel,

podsieci VPN oraz lokalnej.

Żeby skrypt mógł działać na bazie danych, uruchamiający go użytkownik (na przykład root) powinien mieć plik .my.cnf pozwalający na logowanie się bez podawania hasła.

#!/usr/bin/bash
# unban IP addresses from Owncloud application firewall

if [ „$1” = „–ip” ] ; then
# unban single IP address
if [ -z $2 ] ; then
echo „Add ip address, or use –help”
else
mysql -e „delete from owncloud.oc_bfp_failed_logins where ip = ‚${2}’;”
fi

elif [ „$1” = „–vpn” ] ; then
# unban all VPN users
mysql -e „delete from owncloud.oc_bfp_failed_logins where ip like ‚172.30.50.%’;”
mysql -e „delete from owncloud.oc_bfp_failed_logins where ip like ‚172.30.51.%’;”
mysql -e „delete from owncloud.oc_bfp_failed_logins where ip = ‚192.168.60.0’;”

elif [ „$1” = „–all” ] ; then
# unban all IP addresses
mysql -e „delete from owncloud.oc_bfp_failed_logins;”

elif [ „$1” = „–user” ] ; then
# unban single user
if [ -z $2 ] ; Więcej…

Oryginalny wpis: wiki:owncloud_bfp – utworzono