wiki:slowniczek_rsync – utworzono

wpis w: Baszarek, Najnowsze odcinki | 0

Słowniczek rsync

Rsync ze wszystkim:

rsync -vaxAXHSz –delete –dry-run /źródło [user]@[host]:/cel
|||||||| | |
|||||||| | ↳ tylko udaje kopiowanie
|||||||| ↳ usuwa pliki w katalogu docelowym, jeżeli źródło ich nie ma
|||||||↳ kompresuje pliki przed kopiowaniem
||||||↳ skupia rozproszone po partycji pliki
|||||↳ kopiuje twarde linki
||||↳ kopiuje artybuty
|||↳ kopiuje ACL
||↳ pomija punkty montowania
|↳ rlptgoD *
↳ dużo napisów

* rekursywnie, kopiuje symlinki, zachowuje uprawnienia,
zachowuje czasy modyfikacji, zachowuje właściciela,
kopiuje specjalne pliki

Rsync przez tunel SSH

W przypadku, kiedy nie ma połączenia do zdalnego hosta:

ssh -L 1111:192.168.100.100:22 -l [user] ip.routera.zdalngo.hosta
rsync -vaxAXHSz –delete ‚ssh -l [user] -p 1111’ zrodlo/ localhost:/cel/

Więcej…

Oryginalny wpis: wiki:slowniczek_rsync – utworzono