wiki:vbox_bridge – utworzono

wpis w: Baszarek, Najnowsze odcinki | 0

VirtualBox mostek

VirtualBox czasem nie potrafi połączyć wirtualek z siecią używając mostkowania. Mogą one wzajemnie do siebie pingować, ale nie mają łączności z resztą lokalnej sieci. Nie pingują też bramy.

Najpierw sprawdzenie konfiguracji VirtualBoksa:

# vboxmanage list bridgedifs
Name: wlo1
GUID: 316f6c77-0000-4000-8000-bc17b855e916
DHCP: Disabled
IPAddress: 192.168.111.95
NetworkMask: 255.255.255.0
IPV6Address:
IPV6NetworkMaskPrefixLength: 0
HardwareAddress: wy:my:śl:on:ym:ac
MediumType: Ethernet
Wireless: No
Status: Up
VBoxNetworkName: HostInterfaceNetworking-wlo1

W konfiguracji maszyny wirtualej należy podać używany przez system host adres mac karty sieciowej, która będzie mostkowała połączenie:

Najczęściej zdarzało mi się to przy próbie używania interfejsu wlan do mostkowania. Nie jest to tylko przypadłość VirtualBoksa, ponieważ inne wirtualizatory mają tak samo. Po prostu powyższy opis zmiany adresu mac pokazuje tylko ustawienia VirtualBoksa.

Więcej…

Oryginalny wpis: wiki:vbox_bridge – utworzono