wiki:wp_user – utworzono

wpis w: Baszarek, Najnowsze odcinki | 0

Utworzenie użytkownika w WordPressie

insert into wp_users (user_login,user_pass,user_nicename,user_email,user_url,user_registered,user_activation_key,user_status,display_name) values (‚m.kowalski’,”,’m.kowalski’,’m.kowalski@poczta.pl’,”,’2021-07-09 12:00′,”,0,’Mateusz Kowalski’);
UPDATE wp_users SET user_pass=MD5(‚bardz0tajn3hasl0’) WHERE user_login = ‚mkowalski’;
insert into wp_usermeta (user_id, meta_key, meta_value) values (9,’wp_capabilities’,’a:1:{s:13:”administrator”;b:1;} ‚);

W ostatnim insercie należy zwrócić uwagę na wartość user_id oraz na numer grupy w wartości meta_value. Można ją podejrzeć przeglądając wp_usermeta dla pierwszego użytkownika, ponieważ ma on zwykle pełne uprawnienia.

Więcej…

Oryginalny wpis: wiki:wp_user – utworzono